Kita ada Tuhan. Dalam banyak keadaan yang luar biasa dan mustahil pun, Tuhan pasti menolong. - Faisal Tehrani