Children imitate their parents, employees their managers. - Amit Kalantri